Vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Deze basisverzekering vergoedt 3 uur per kalenderjaar. Dit komt neer op 4-6 consulten. Wanneer je aanvullend verzekerd bent krijg je in veel gevallen meer consulten vergoed. Je kunt dit terug vinden in je eigen polisvoorwaarden. Voor een intake wordt 1 uur gerekend plus 15 minuten indirecte tijd voor administratieve handelingen zoals het bijwerken van het dossier, het opstellen van het voedingsadvies en schrijven van de rapportage.

Eigen risico

De vergoeding van de diëtist komt ten laste van het eigen risico. Het eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385 euro.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten worden vergoed van de zogenoemde ketenzorg. Kort gezegd is dat een samenwerking tussen zorgverleners en de zorgverzekeraar rondom een bepaalde indicatie. De ketenzorg wordt volledig vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Uurtarief diëtist

Wanneer het aantal consulten dat vergoed wordt is verbruikt  of je betaalt de consulten zelf  dan wordt het volgende tarief gehanteerd

  • intake van een uur : 73 euro
  • vervolg 30 minuten : 36,50 euro
  • kort consult : 18,25 euro

Verwijsbrief

Een aantal zorgverzekeraars stellen een verwijsbrief van de huisarts of specialist verplicht. Om die reden vragen wij je een verwijsbrief mee te nemen.

Op tijd een afspraak afzeggen

Een afspraak verzetten? Geen probleem. Doe dit wel tijdig, 24 uur van te voren.  Bij niet tijdig afmelden zijn we helaas genoodzaakt  een rekening voor de gereserveerde consulttijd te sturen.

Klachten

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt je een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft je hier aan.

Klik hier om de uitgebreide algemene voorwaarden van Eet Oké te lezen.

Privacy

Eet Oké gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.